Wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.
Cel projektu: udostępnienie lokalnej społeczności miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji na świeżym powietrzu.
Miejsce realizacji projektu: ul. Poznańska, Ołtarzew
Wartość Projektu:    41.818,95 zł
Dofinansowanie:       10.000,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: październik 2018 r.
Projekt w trakcie realizacji.