Wystawa uliczna – Dawny Ożarów Mazowiecki na fotografii

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Cel projektu: promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zorganizowanie wystawy zdjęć przedstawiających dzieje dawnego Ożarowa Mazowieckiego.

Miejsce realizacji projektu: Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 89 298,00 zł
Dofinansowanie: 50 000,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: 31.03.2015 r.
Projekt zrealizowany.