Żłobek Miejski

Żłobek Miejski, prowadzony przez Gminę Ożarów Mazowiecki, funkcjonuje od 2014 roku przy Przedszkolu Publicznym nr 2 „Magiczny Ogród” na ul. Poznańskiej 135. Żłobek dysponuje 35 miejscami dla dzieci w wieku od 18 miesiąca do 3 roku życia.

Żłobek posiada  trzy  słoneczne i estetycznie urządzone  pomieszczenia z wydzieloną stołówką, salą zabaw  i pomieszczeniem przeznaczonym na odpoczynek dzieci.

Żłobek Miejski realizuje funkcje opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne poprzez zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, gwarantujących właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną. Prowadzone są zajęcia edukacyjne i opiekuńcze z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka i jego rozwoju psychomotorycznego właściwego do wieku.

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, takich jak: rytmika, taniec z elementami pedagogiki zabawy. Swoje umiejętności prezentują podczas Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty.

Dzieci ze Żłobka Miejskiego korzystają z dobrze wyposażonego placu zabaw dostosowanego do ich wieku. Żłobek czynny jest przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-17:00, wyłączając miesiąc wakacji i dni ustawowo wolne od pracy.

Żłobek Miejski ma już wypracowane swoje tradycje, związane ze współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz  może się pochwalić uzyskaniem certyfikatu ,,Bezpieczny i przyjazny Żłobek”.