Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

adres: ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48227211019
fax: +48227223310
mail: sekretarz@sp1.ozarow-mazowiecki.pl
www: sp1.ozarow-mazowiecki.pl

dyrektor: Izabela Milde

SP nr 1 jest największą placówką oświatową w naszej gminie. Posiadamy klasy integracyjne, od klasy czwartej tworzymy klasy sportowe o profilu pływanie oraz piłka nożna. W ramach zajęć wych. fiz. prowadzone są od klasy pierwszej zajęcia nauki pływania. Mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne. Organizujemy wiele imprez tematycznych, konkursów przedmiotowych. Bierzemy udział w edukacyjnych projektach unijnych. Świetlica pracuje w godz. 7.00 -17.00.

Nasza placówka składa się z trzech budynków. W budynku modułowym mieszczą się oddziały przedszkolne. W „małej szkole” zajęcia w roku szkolnym 2017/18 mają uczniowie klas 1-3 oraz dwa oddziały przedszkolne. Zajęcia dla klas 4-8 prowadzone są w budynku „dużej szkoły”. Posiadamy dwie biblioteki, liczne sale gimnastyczne, salę integracji sensorycznej. Dodatkową infrastrukturę szkoły tworzą boiska szkolne, plac zabaw, kort tenisowy.

Rodzaj zajęć dodatkowych dla klas 1-3: – zajęcia wyrównawcze klasy 1-3 – koło matematyczno-przyrodnicze klasy 2-3 w ramach projektu unijnego „Chętni na eksperymenty” – koło rozwijające zainteresowania klasy 1 – gimnastyka korekcyjna klasy 1 Dla uczniów wymagających pomocy pedagogiczno – psychologicznej prowadzimy: – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia logopedyczne – zajęcia integracji sensorycznej Od klasy czwartej wprowadziliśmy naukę drugiego języka (język niemiecki).


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim

adres: ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48222921120 +48222921121
mail: sekretariat@sp2.ozarow-mazowiecki.pl
www: sp2.ozarow-mazowiecki.pl

dyrektor: Emilia Badziak-Sudoł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy położona jest w zachodniej części Ożarowa Mazowieckiego na osiedlu Ołtarzew, przy ulicy Lipowej. W 16 oddziałach klas I-VII uczy się 303 uczniów, a do 2 oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich uczęszcza 47 wychowanków. Nauczanie w oddziałach szkolnych prowadzone jest częściowo w systemie drugozmianowym. Powrót do systemu pierwszozmianowego planowany jest po przeniesieniu nauczania do nowego budynku.

Szkoła mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym. Oddziały przedszkolne oraz klasy pierwsze mają zajęcia na drugim piętrze. W trakcie roku szkolnego 2018/2019 planowane jest przeniesienie nauczania do nowego budynku, w którym będzie 26 sal dydaktycznych (w tym specjalistyczne pracownie: językowa, informatyczna, biologiczna, chemiczno-fizyczna, techniczna, plastyczna), 2 sale gimnastyczne oraz specjalistyczne gabinety pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. Oferta edukacyjna szkoły jest systematycznie modyfikowana i wzbogacana o nowe rozwiązania programowe oraz projekty edukacyjne, by sprzyjać rozwojowi intelektualnemu i społecznemu uczniów. Szczególny nacisk w procesie dydaktycznym położony jest na kształcenie umiejętności kluczowych z języka angielskiego. W tygodniowym planie pracy na stałe ujęte są koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna.


Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie

adres: ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin
tel.: +48227225015
fax: +48227225649
mail: sekretariat@spp.ozarow-mazowiecki.pl
www: spp.ozarow-mazowiecki.pl

dyrektor: Beata Kłos

Szkoła Podstawowa w Józefowie istnieje od 1905 roku. Mieściła się w budynku należącym do właścicieli miejscowej cukrowni, Daniela i Jakuba Przeworskich. 23 kwietnia 2005 roku szkole zostaje nadane imię Szarych Szeregów. Nazwa ta nawiązuje do tradycji szkoły, której stałym elementem obecnym w wychowaniu młodego pokolenia były i są harcerskie ideały: braterstwo i służba.

Na parterze znajdują się sale ed. wczesnoszkolnej, sekretariat oraz gab. psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki. I piętro zajmują pracownie przyrodnicza i komputerowa oraz biblioteka. II piętro to w całości klasopracownie klas IV-VII oraz gabinet terapii pedagogicznej. Wnętrze szkoły oraz boiska są monitorowane. Na parterze znajduje się kuchnia oraz stołówka. Szkoła posiada również ogród szkolny. W ramach akcji “Zielonym do góry” zasadzono drzewa i krzewy na terenach przyległych do szkoły.


Szkoła Podstawowa im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

adres: ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin
tel.: +48227225028
mail: sekretarz@sps.ozarow-mazowiecki.pl
www: sps.ozarow-mazowiecki.pl

dyrektor: Robert Leończyk

Nasz szkoła to niewielka kameralna szkoła wiejska. Żaden z uczniów nie pozostaje anonimowy. Stanowi to jej niewątpliwy atut. Panuje w niej rodzinna atmosfera, na co zwracają uwagę również sami uczniowie. Daje ona wszystkim poczucie bezpieczeństwa oraz szansę wzbogacania i urozmaicania procesu edukacyjnego Jesteśmy szkołą z tradycjami, początki oświaty w Święcicach sięgają roku 1910. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, kultury osobistej, szacunku i tolerancji.

Nasza szkoła to budynek piętrowy z 5 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową i salą gimnastyczną z zapleczem. Obok budynku znajduje się nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. Na terenie szkoły znajduje się boisko do piłki koszykowej i boisko do piłki nożnej. W budżecie zaplanowano budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego. Sale lekcyjne wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne. Uczniowie mają do dyspozycji indywidualne szafki szatniowe oraz zapewnioną opiekę świetlicową.

W naszej szkole każdy ma możliwość rozwijania swoich pasji i talentów w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Oferujemy dwa języki obce od IV klasy i nowatorskie zajęcia o charakterze dziennikarskim. W ramach wsparcia uczniowie mający trudności w nauce mogą uczestniczyć w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych i psychologicznych. Szkoła kładzie nacisk na uwrażliwianie uczniów na potrzeby drugiego człowieka. Realizowany jest program „Pierwsza pomoc”.


Szkoła Podstawowa w Duchnicach im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach

adres: ul. Duchnicka 25, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48225065780
mail: sekretariat@spd.ozarow-mazowiecki.pl
www: spd.ozarow-mazowiecki.pl

dyrektor: Krystyna Kozłowska

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2016 r. Nowoczesną i funkcjonalną bryłę placówki zaprojektowano dla 300 uczniów. Dzieci obecnie uczą się w 12 oddziałach przeznaczonych dla klas I- VIII oraz w 2 oddziałach przedszkolnych. Opiekę dzieciom zapewnia świetlica działająca w godz. 7.00- 17.00. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, dostęp do szkoły jest ograniczony, w tym celu zainstalowano domofon. Przy wejściu umiejscowiona jest recepcja i hol, gdzie rodzice mogą oczekiwać na swoje pociechy.

Bazę szkoły stanowią sale dydaktyczne dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pracownie: humanistyczna, j. angielskiego, matematyczna, przyrodnicza i artystyczna, pracownie komputerowe, hala sportowa, biblioteka, sala teatralna, stołówka. Na zewnątrz jest boisko do piłki nożnej, bieżnia, dziedziniec oraz plac zabaw. Przed szkołą wyznaczono miejsca parkingowe oraz parking dla rowerów. Obiekt dostosowano dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół szkoły jest ogrodzony i monitorowany.

W szkole realizowane są zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne. Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane są na wykorzystanie artystycznego potencjału dziecka (plastyka, muzyka, formy teatralne). Bardzo ważne również są inne kierunki zainteresowań uczniów takie jak sport, matematyka, przyroda i inne. Z oferty kół zainteresowań i zajęć dodatkowych uczniowie mogą wybrać te, które będą rozwijać ich naturalne talenty. W ramach zajęć wych. fizycznego dzieci dowożone są także na basen gdzie odbywa się nauka pływania.


Szkoła Podstawowa w Umiastowie

adres: ul. Umiastowska 74, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48227221004
mail: sekretarz@spu.ozarow-mazowiecki.pl
www: spu.ozarow-mazowiecki.pl

dyrektor: Grażyna Pytkowska

Szkoła Podstawowa w Umiastowie została utworzona Uchwałą Nr LI/529/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i rozpoczęła działalność w dniu 1 września 2018 roku. Szkoła kształci uczniów klas „0” i I-III.