Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Duchnicach

Wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Opis inwestycji: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem (pomieszczenia socjalne, magazynowe, zespoły szatniowo-sanitarne) przeznaczonej na prowadzenie zajęć sportowych.

Miejsce realizacji: Duchnice, dz. ew. 76/33 obr. Duchnice

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego inwestycja została włączona do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015.

Kwota przyznanego dofinansowania: 382.000,00 zł.

Projekt zrealizowany.