Komunikaty

Informujemy, że z powodu choroby terapeuty Pana Krzysztofa Psuli, nie odbędą się spotkania indywidualne i grupy wsparcia w Płochocinie w dniach 14.03.2019 r. i 18.03.2019 r. Wydział Spraw Społecznych

31 grudnia br. w godz. 14.00 – 16.00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Uzależnień” przy ul. Poznańskiej 167a w Ożarowie Mazowieckim dyżur pełnił będzie Zespół Kontrolny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Najbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się 1 października 2018 r. o godz. 17.00. Następnie (w godz. 18.00 – 20.00) członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą pełnić cotygodniowy dyżur dla interesantów.