Konsultacje i szkolenia

Zarządzeniem Nr.0050.243.2021 z dnia 21 października 2021 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Zarządzeniem Nr B.0050.188.2020 z dnia 16 października 2020 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

W ramach tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych Lokalny Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS organizuje we czwartek 23 kwietnia o godzinie 10.00 konsultacje online dla NGO zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie ze względu na spadek przychodów na działalności statutowej.

Zapraszamy członków organizacji pozarządowych na szkolenie, które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. Poznańska 292 w Ożarowie Mazowieckim.

Zarządzeniem nr B.0050.274.2019 r. z dnia 25 października 2019 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Zapraszamy członków organizacji pozarządowych na szkolenie, które odbędzie się 26 czerwca 2019 r. (środa), w godz. 17.00 – 19.00 w Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. Poznańska 292 w Ożarowie Mazowieckim. Temat szkolenia:

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w gminie Ożarów Mazowiecki na szkolenie z zakresu wypełniania ofert oraz RODO w organizacjach pozarządowych, w związku z realizacją zleconych w otwartym konkursie ofert zadań