Organizacje Pozarządowe

Zapraszamy członków organizacji pozarządowych na szkolenie, które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. Poznańska 292 w Ożarowie Mazowieckim.

Zarządzeniem nr B.0050.274.2019 r. z dnia 25 października 2019 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Zapraszamy członków organizacji pozarządowych na szkolenie, które odbędzie się 26 czerwca 2019 r. (środa), w godz. 17.00 – 19.00 w Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. Poznańska 292 w Ożarowie Mazowieckim. Temat szkolenia:

ZARZĄDZENIE Nr B.0050.132.2019 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019 roku: Zarządzenie Nr