Program Inwestycji Strategicznych

Gmina znalazła się na liście bezzwrotnego dofinansowania w kwocie 4 930 000 zł w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. ,,Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów w Gminie Ożarów Mazowiecki”.