„Cyfrowa szkoła”

Rządowy programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wnioski do udziału w projekcie złożyły 4 szkoły podstawowe z Gminy, 1 z nich została zakwalifikowana do udziału