Pozostałe Projekty

W sierpniu br. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. ,,Doposażenie OSP w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Rządowy programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wnioski do udziału w projekcie złożyły 4 szkoły podstawowe z Gminy, 1 z nich została zakwalifikowana do udziału