Nagrody i wyróżnienia dla Gminy

9 grudnia 2021 r. podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza,  Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak odebrała od Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Wiesława Raboszuka nagrodę dla zwycięzcy z Subregionu Warszawskiego Zachodniego - Gminy Ożarów Mazowiecki - za zrealizowany w latach 2016-2017 projekt pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Gmina Ożarów Mazowiecki w 2020 roku znalazła się, po raz kolejny, wśród gmin wyróżniających się najwyższym stopniem zrównoważonego rozwoju w Polsce. Fakt ten potwierdza 4 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST oraz 2 miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2019 w kategorii gmin miejsko – wiejskich.

1 2 3 6