Komunikaty

1 5 6 7 8 9 11

Podczas dzisiejszego spotkania Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zapoznał się z informacjami przedstawionymi przez p. Jacka Andrzejczaka (dyrektora GOSIR) dotyczącymi zagrożenia koronawirusem na Pływalni Miejskiej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim. Przeanalizowano i omówiono obowiązujące procedury bezpieczeństwa i wskazania służb sanitarnych w obecnej sytuacji i po ponownym otwarciu placówki. Według stanu na 3.08. br. potwierdzono zakażenie u jednego z pracowników z obsługi ratowniczej. Omówiono zasady współpracy ze służbami sanitarnymi i system komunikacji z mieszkańcami gminy w tej sprawie.

Informujemy, że u jednego z pracowników Pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim zdiagnozowano zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.  Wszystkie wdrożone w placówce procedury i zasady były przestrzegane. Jesteśmy w