Komunikaty

1 3 4 5 6 7 11

Informujemy, że u kolejnej z osób zatrudnionych w Przedszkolu w Broniszach (pomoc nauczyciela) potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2. O zaistniałej sytuacji placówka poinformowała Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Dzieci uczęszczające do przedszkola (36 osób) oraz osoby zatrudnione w placówce, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną zostały skierowane na kwarantannę.