Komunikaty

18.03.2020 r.  Klub Radnych Forum Samorządowego skierował do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego wniosek w sprawie rozważenia możliwości zastosowania ulg dla lokalnych przedsiębiorców w związku z ograniczeniami, jakie niesie wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, odwołuje się zaplanowaną na 18 marca 2020 r. na godz. 16.00, dyskusję publiczną dotyczącą wyłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów