Komunikaty

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1960) od 9 listopada 2020 r. w klasach I-III szkół podstawowych wprowadzone zostaje nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.

Głównym tematem spotkania było omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie z dniem 3.11.br. Analizie poddano treść Rozporządzenia w zakresie zapisów dotyczących pracy zdalnej w administracji samorządowej.

1 2 3 5