W związku z ogłoszonym stanem epidemii zmianie ulegają dotychczasowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Porady prawne do odwołania udzielane są wyłącznie telefonicznie w każdy czwartek od godziny 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu 604-770-839.